לוגו סמל עיריית שדרות, לוגו חושבים שירות, לוגו שדרות מקום למחשבה